Инфраструктура
Базата е разположена в района на Порт България Уест Бургас, непосредствено до фериботен терминал, свързващ гр. Бургас с гр. Батуми, Грузия, менажиран от ПБ Мениджмънт.

Ифраструктурата включва:

  • Кейова стена и кранове непосредствено до хладилника, позволяващи директно товарене и разтоварване: плавателен съд - хладилник;
  • Рампи за товарене и разтоварване на автомобили и жп вагони;
  • Електрокари и товарни асансьори;
  • Удобни пътни и жп връзки;
  • База


Хладилно-складовата  дейност е осигурена от  14 хладилни зали с общ капацитет 48 000 куб. Метра и 200 м2 закрита складова база. В хладилните  зали се поддържа температура в диапазона  от +17  до -27 градуса по Целзий, което прави възможно съхраняването както на дълбоко замразени , така и охладени храни. Температурният режим се поддържа от модерни инсталации и е напълно автоматизиран. Записващи устройства позволяват проследяване на температурата във всяка зала за период от 24 месеца. Внедрена е система за управление на качеството НАССР, както и стандарт ISO 9001:2008. Персоналът, отговорен за поддържането и експлоатацията на Хладилната и складова база е високо квалифициран.