Контакти


АДРЕС

Ул. “Индустриална” №3, ет. 8,
Бургас
България
8000
ОФИС

E-mail: office@buljac.com
Телефон: +359 56 871 631
Факс:359 56 871 646

СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

E-mail: acct@buljac.com
Телефон: +359 56 871 636
ХЛАДИЛНО-СКЛАДОВА БАЗА

E-mail: coldstore@buljac.com
Телефон: +359 879 639 904