Булджак ЕАД

Хладилно - складова база
Фирма „Булджак“ЕАД е част от CSIF Холдинг.

Булджак ЕАД е собственик и менажираща компания на хладилно – складова база „Булджак“, разположенa в района на България Уест Бургас, явяващо се външна граница на ЕС. Складова база „Булджак“ е с дългогодишен опит в съхраняването на храни при всякакви температурни режими. Разполага с 10 хладилни камери с поддържан температурен режим под – 18 °С с общ обед 42 000 м3 , също така три камери с универсален температурен режим с общ обем 6 000 м3, както и 200 м2 закрита складова площ. Стратегическото разположение на складовете и наличната материално-техническа база, позволяват извършването на всякакъв вид товаро-разтоварни дейности ( деконтейнеризиране, палетизация, комисиониране). Складовата база притежава Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, което включва максимален брой групи такива за съхранение ,съгласно Закона за храните и Удостоверение за съответствие, съгласно Регл.(ЕС) №884/2014 и Регл.(ЕС) №669/2009 .Притежава лиценз за митническо складиране, както и отдел за митническо агентиране.

Политика по управление на качеството